top of page

YTBEHANDLING GENOM ELEKTROLYTISK FÖRZINKNING

 

Elektrolytiska och oorganiska ytbehandlingsprocesser baserade på alkaliskt zink och zink-järn. Halvblankt till blankt utseende, med blå (blank)-, gul- samt svartpassivering.

 

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH FLEXIBILITET

 

Brett användningsområde och högt korrosionsskydd, lämpligt för medelkorrosiva miljöer. Anpassat för samtliga stålkonstruktioner, och erbjuder en hög flexibilitet genom möjlighet till olika passiveringar (färger).

 

LÅNG ERFARENHET OCH KUNSKAP

 

 

Modern anläggning med över 70 års erfarenhet av ytbehandling, och kompetenta medarbetare med 40 års erfarenhet. Ett av de allra första företagen i Tornby industriområde, Linköping.

 

MILJÖ- OCH KVALITETSCERTIFIERAD VERKSAMHET

 

ISO-certifierade sedan 2004 enligt
ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

 

 

Fästpunkt 1

KVALITET OCH MILJÖ

Linköpings Förnicklings AB:s affärsidé är att vara en kompetent och flexibel partner avseende elektrolytisk förzinkning/galvanisering av hänggods. Vi ska

med minsta möjliga miljöpåverkan verka för en hög kvalitet på våra utförda arbeten, allt i enlighet med gällande kund-, myndighets- och övriga intressenters bindande krav samt internt uppsatta mål.

MILJÖ

Allting vi gör ska utgå från att skydda miljön inklusive förebygga föroreningar.

Vi ska motivera all personal på företaget till ett ansvarsfullt och miljömässigt agerande. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och miljöanpassa våra processer för att minska utsläppen från företaget, samt ständigt söka nya möjligheter till energieffektiviseringar och ökad resurssnålhet.


KVALITET

Med högsta kompetens och stor erfarenhet leverera ytbehandling enligt kundernas högt ställda krav och önskemål. Vi ska ständigt förbättra våra processer och interna kvalitetsarbete.

 

Linköpings Förnicklings AB är miljö- och kvalitetscertifierat sedan 2004 enligt

ISO International Organization for Standardization 14001 och 9001. Vår kommunikation med Länsstyrelsen och kommunens miljökontor är tät och fungerar väl.     

Linköpings Förnicklings AB ISO-certifikat.PNG
Fästpunkt 2

TJÄNSTER

Vi utför en professionell elektrolytisk förzinkning genom en kombination av följande tjänster:

  • Betning

  • Alkaliskt zink

  • Zink-järn

  • Blå (blank)-, gul- & svartpassivering

  • Eftertätning genom sealer och post-dip

  • Värmebehandling & gasutdrivning
     

Vår produktionskapacitet består av tre utvecklade hänglinesautomater som erbjuder flexibilitet och möjliggör kundanpassade lösningar

Utöver själva ytbehandlingen bistår vi även våra kunder med flertalet relaterade kringtjänster såsom maskering och mellanlagring, samt med expertis och erfarenhet vid produktutveckling och offertberedning. Välkommen att kontakta oss vid ytbehandlingsrelaterade frågeställningar!

Fästpunkt 3

OM OSS

Linköpings Förnicklings historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet. År 1963 togs beslutet att flytta verksamheten till nya, större lokaler i Tornby, Linköping. Detta gör Linköpings Förnickling till ett av de allra första företagen i Tornby industriområde.

 

Linköpings Förnickling har genom företagets historia arbetat med många olika ytbehandlingstekniker, allt baserat på gällande kundönskemål och krav. I takt med förändrade miljökrav och kundönskemål har verksamheten sedan en bit in på 2000-talet specialiserat verksamheten mot att erbjuda elektrolytisk elförzinkning.

 

Verksamheten bedrivs idag i en modern och ändamålsenlig anläggning, och där flera medarbetare har uppemot 40 års erfarenhet av yrket och bolaget. Denna erfarenhet är självfallet något vi är stolta över, och ger oss en unik kompetens på marknaden som vi dagligen bistår våra kunder med.

Fästpunkt 4

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss!
 

Telefon: 013-12 98 90


Mail: kontoret@linkopingsfornickling.se


Adress: Kolfallsgatan 8, Box 1013 S-581 10 Linköping Sweden

Fästpunkt 5
bottom of page